Logowanie

§1. Organizatorzy

Organizatorem Aniołów Kultury są podmioty organizujące Światowy Przegląd Folkloru „INTEGRACJE”: Akademia Wychowania Fizycznego i Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Integracje”.


§2. Cel głosowania

Głosowanie ma na celu wyłonienie Laureatów Aniołów Kultury spośród Nominowanych.


§3. Nominowani

Nominowani to osoby lub instytucje wybrane przez Dyrekcję Światowego Przeglądu Folkloru „INTEGRACJE” na podstawie kilkuletniej współpracy, opierającej się na przynajmniej 3-krotnym wspomożeniu organizacji festiwalu.

Spośród Nominowanych nagrodę Aniołów Kultury otrzymają osoby lub instytucje, które uzyskają największą liczbę głosów.

Lista kandydatów Nominowanych do Aniołów Kultury znajduje się na stronie: www.aniolkultury.awf.poznan.pl w zakładce NOMINOWANI.


§4. Kapituła

Laureatów Aniołów Kultury wybierają członkowie Kapituły w systemie głosowania.

W skład Kapituły wchodzą Laureaci Aniołów Kultury z poprzednich lat.


§5. System głosowania

Każdy członek Kapituły otrzymuje indywidualne login i hasło, dzięki którym ma możliwość zalogowania się na stronie: www.aniolkultury.awf.poznan.pl i oddania swoich głosów.

1 osoba może zagłosować 1 raz, oddając maks. 3 głosy na 3 różnych Nominowanych.

Głosowanie polega na zaznaczeniu pola przy nazwisku Nominowanego (zakładka GŁOSOWANIE), a następnie kliknięciu klawisza "VOTE" znajdującego się na dole listy Nominowanych.

Do głosowania można przystąpić tylko 1 raz - po kliknięciu klawisza "VOTE" nie ma możliwości ponownego zagłosowania.


§6. Wyniki

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas corocznej Gali Aniołów Kultury, której termin zostanie podany przez organizatorów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


§7. Postanowienia końcowe

Głosowanie jest anonimowe.

Laureaci Aniołów Kultury z ubiegłego roku nie mogą być nominowani do nagrody w bieżącej edycji.

Zabrania się udostępniania loginu i hasła osobom trzecim.